Voor wie is deze webshop bedoeld?

Het TOP-Arrangement is voor alle kinderen van de basisschool en kinderen uit de buurt. Uw kind hoeft dus niet van de buitenschoolse opvang gebruik te maken, om deel te nemen aan de activiteiten van het TOP-Arrangement.

Om de kinderen kennis te laten maken met verschillende disciplines biedt de Stichting Kinderopvang Friesland een boeiend, leeftijdsafhankelijk en gedifferentieerd aanbod op het gebied van Kunst & Cultuur en Sport & Spel.

Het TOP-Arrangement bestaat uit activiteitenblokken van 8 schoolweken. Om de 8 weken vindt er dus weer een nieuw aanbod plaats. Afhankelijk van de wensen van de kinderen en de ouders wordt het activiteitenaanbod samengesteld.